BAR FOCUS

 

DỊCH VỤ:                            THIẾT KẾ NỘI NGOẠI THẤT
ĐỊA ĐIỂM:                           20 MINH KHAI – HẢI PHÒNG
HOÀN THÀNH:                   NĂM 2008