TỔ HỢP DỊCH VỤ CAFE VƯỜN CỔ TRANG NAM ĐỊNH

 

DỊCH VỤ:                            THIẾT KẾ NỘI NGOẠI THẤT
ĐỊA ĐIỂM:                           ĐƯỜNG 52 -NAM ĐỊNH
HOÀN THÀNH:                   NĂM 2016
Bài viết trước đó SPA NEWERA
Bài viết sau đó BAR FOCUS